CEVİZİN EKOLOJİK İSTEKLERİ

Ceviz uzun ömürlü ağaçtır. Cevizler hızlı gelişirler; büyük yuvarlak taç yaparlar; 25-30 m'ye kadar yükselebilen ağaçlardır. Kazık köklüdür ve kökleri 3-4 m derine gidebilmektedir. 100yaşından fazla ve hala bol miktarda meyve veren ceviz ağaçlarına rastlamak mümkündür. ceviz ağacının en önemli niteliklerinden birisi, değişik toprak ve iklimlere kolayca uyum sağlamasıdır. Ceviz ağacının yetiştirilmesi uzun zamana bağlı olmakla beraber, 400-1800 saat soğuklama ihtiyacıyla dünya üzerinde en çok yayılan meyve türlerinden birisidir. Ceviz ağaçları yazları bol güneşli, kışları orta ılıman geçen (soğuklama ihtiyacını karşılamalı), soğuk rüzgarlardan korunmuş vadilerde daha çok uyum sağlar.

Verimli ve kaliteli ceviz çeşit seçimlerinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi de döllenme biyolojileri,yapraklanma zamanları,vejatasyon süreleri,özellikle kurağa ve soğuğa dayanıklı olması,budamalarla ağaç tacının düzgün oluşturulması ve geliştirilmesi,üstün verimli ve kaliteli meyveler oluşturması, meyvelerin ince kabuklu olması ve iç kısmının kabuktan kolay ayrılması,meyve ağırlığının en az 10gr iç randımanının da /50 nin üzerinde olması,her yıl meyve vermesi,hastalıklara ve zararlılara karşı dayanaklı olmasıdır.

Ceviz yetiştiriciliğinin ekonomik olup olmamasını etki eden önemli faktörlerden biri de, dinlenme döneminin kırılması için gerekli olan soğuklama ihtiyacının karşılanmasıdır. soğuklama ihtiyacı karşılanmazsa eğer tomurcuk patlaması ve sürgün gelişmesi gecikir ve anormalleşir; meyve verimi düşer sürgün uçlarında ölüm başlar.

Toprak istekleri

*Taban suyu seviyesi 2,5-3 metreden yukarı olmayan, su tutmayan, nemliliğini muhafaza eden derin topraklarda iyi gelişir.

*Su tutan killi topraklarda ve durgun sulu yerlerde ise sonbahar dikimi yapılmalıdır. Fazla nem ve durgun sular kökler için gerekli olan oksijenin alınmasını engeller, bu nedenle kök gelişmesi yavaşlar ve gelişmesi durur.

*Toprak ve sudaki tuza karşı hassastır. Tuzluluk artıkça verim kaybı da artmaktadır. Toprak PH ' sı 6,5-7,5 olan alanlar uygun alanlardır.

FİDAN İSTEKLERİ VE SEÇİMİ (önemli)

Türkiye iklim geçişlerinin etkili olduğu bir coğrafi yapıya sahip olduğundan fidan seçimi ve bahçe sistemleri de farklılık göstermektedir.örnek olarak kaman cevizi ünlüdür ama lokal bir başarı sergilediğinden uyum ve verim sorunu yaşanır.aynı sorun Yalova cevizi içinde geçerli olduğu gibi diğer fidan çeşitleri de benzer sorunlarla karşılaşır.Örneğin Üreticilerimizin ortak bir şikayetini incelemeye çalışalım. Ben diyor bir yerde çok güzel meyve veren bir ceviz ağacı gördüm.aynısını getirip bahçeme diktim fakat bir süre sonra aynı sonuçları vermediğini gördüm.ağacın gelişimi normal olurken meyve dökümü çok çok az oldu? Yine ortak bir şikayeti dinleyelim. Bahçemde ki ağaçlar düzenli olarak meyve çiçeklerini açtığı halde meyve zamanı aynı oranda meyveyi ağacımda göremiyorum.

Şimdi bu sorunlara çözümler bulmaya çalışalım.Genel olarak ceviz ağaçları -20c ile +35c kadar dayanıklılık gösterir,ama bahar ayı başlangıcında tomurcuklar, kapalı olduğu dönemde -3c ye tam çiçeklenme döneminde -1c ye kadar dayana bilirler.Özellikle ilk bahar geç donlarının etkili olduğu bölgelerde önemli ve geçerli bir nedendir.

Bu da TÜRKİYE DE CEVİZ AĞAÇLARININ VERİMSİZLİĞİNE etki eden faktörlerin en başında gelir.Yine çok geç yapraklanan bazı ceviz çeşitlerinde ,vejatasyon süresi kısa olduğu için olgunlaşmayan sürgünlerin,erken son bahar donlarından etkilendiği de bir gerçektir. Geç son bahara kadar gelişmesi devam eden genç ceviz ağaçlarının uç sürgünleri iyice olgunlaşmamış ise -10c de zarar görür.Son baharın erken donlarında -9c ile -12c de olgunlaşmamış sürgünler zararlanır.

Bu kategoride ürün bulunamadı.