Çevre Politikamız

Ceviz Badem Tarım ve Ormancılık Ltd.Şti. olarak; tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımızdan başlayarak, komşularımızın, çevrenin, doğal kaynakların, hayvan ve bitki topluluklarının olumsuz etkilenmemesi temel yönetim ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Bu ilke doğrultusunda çevrenin korunması için Ceviz Badem Tarım ve Ormancılık Ltd.Şti., aşağıdaki başlıkları belirlemiştir. 
 
► Yükümlü olduğumuz yürürlükteki mevzuat şartlarını yerine getirmek. 
► Çevre yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamak. 
► Tüm çalışanlarımızın ve çevrede yaşayan insanların, hayvan ve bitkilerin sağlık ve güvenliğini korumak. 
► Ham maddeler, enerji yakıtlar ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak. 
► Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini sağlamak.